Danh sách

Medphatobra 80

0
Medphatobra 80 - SĐK VN-19091-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Medphatobra 80 Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch - Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 40mg/ml

Medphatobra 40

0
Medphatobra 40 - SĐK VN-19866-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Medphatobra 40 Dung dịch tiêm - Tobramycin (dưới dạng tobramycin sulfat) 40mg/ml

Tobramycin-TV

0
Tobramycin-TV - SĐK VD-32560-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tobramycin-TV Dung dịch tiêm - Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 40mg/ml

Medphatobra 40

0
Medphatobra 40 - SĐK VN-22357-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Medphatobra 40 Dung dịch tiêm - Tobramycin (dưới dạng tobramycin sulfat) 40mg/ml;