Danh sách

Dex-Tobrin

0
Dex-Tobrin - SĐK VN-16553-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Dex-Tobrin Hỗn dịch nhỏ mắt - Tobramycin (dưới dạng tobramycin sulfate) 3mg/1ml; Dexamethasone 1mg/1ml