Danh sách

Tobraquin

0
Tobraquin - SĐK VN-14413-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobraquin Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin sulfate; Dexamethasone natri phosphate

Tobraquin

0
Tobraquin - SĐK VN-14413-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobraquin Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin sulfate; Dexamethasone natri phosphate

Tobdrops-D

0
Tobdrops-D - SĐK VN-15319-12 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobdrops-D Thuốc nhỏ mắt - Tobramycin sulfate; Dexamethasone natri phosphate

Eyedin DX

0
Eyedin DX - SĐK VN-14866-12 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eyedin DX Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin sulfate; Dexamethasone natri phosphate