Danh sách

Eyetobra

0
Eyetobra - SĐK VN-5092-10 - Thuốc khác. Eyetobra Thuốc nhỏ mắt - Tobramycin sulfate

Ocutop

0
Ocutop - SĐK VN-10088-10 - Thuốc khác. Ocutop Thuốc nhỏ mắt - Tobramycin sulfate

Clesspra

0
Clesspra - SĐK VN-1010-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Clesspra Dung dịch nhỏ mắt-3mg/ml Tobramycin - Tobramycin sulfate

Bralcib

0
Bralcib - SĐK VN-1173-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Bralcib Dung dịch nhỏ mắt-0.3% Tobramycin - Tobramycin sulfate

Tobramycin

0
Tobramycin - SĐK VN-4087-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobramycin Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin sulfate

Fopracy Eye/Ear Drops

0
Fopracy Eye/Ear Drops - SĐK VN-3864-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Fopracy Eye/Ear Drops Dung dịch nhỏ mắt, tai - Tobramycin sulfate

Fopradic eye/ear Drops

0
Fopradic eye/ear Drops - SĐK VN-3409-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Fopradic eye/ear Drops Thuốc nhỏ mắt, tai-0,3% Tobramycin - Tobramycin sulfate

Etobs

0
Etobs - SĐK VN-4189-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Etobs Dung dịch nhỏ mắt-3mg/ml - Tobramycin sulfate

Eurotobramin Eye Drops

0
Eurotobramin Eye Drops - SĐK VN-3888-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eurotobramin Eye Drops Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin sulfate
Thuốc Tobrin - SĐK VN-10714-10

Tobrin

0
Tobrin - SĐK VN-10714-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobrin Dung dịch nhỏ măt - Tobramycin sulfate