Danh sách

Actemra

0
Actemra - SĐK VN-16756-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Actemra Dung dịch đậm đặc để tiêm truyền - Tocilizumab 80mg/4ml