Danh sách

Tolpernic – 150

0
Tolpernic - 150 - SĐK VD-26048-17 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Tolpernic - 150 Viên nén bao phim - Tolperison hydrochlorid 150mg

Myderison

0
Myderison - SĐK VN-21061-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Myderison Viên nén bao phim - Tolperison hydrochlorid 150mg

Mynarac

0
Mynarac - SĐK VD-30132-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Mynarac Viên nén bao phim - Tolperison hydrochlorid 150mg
Thuốc Mydocalm 150 - SĐK VN-17953-14

Mydocalm 150

0
Mydocalm 150 - SĐK VN-17953-14 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Mydocalm 150 Viên nén bao phim - Tolperison hydrochlorid 150mg