Danh sách

Tolperison

0
Tolperison - SĐK VD-0607-06 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Tolperison Viên nén bao phim - Tolperisone hydrochloride

Myderison

0
Myderison - SĐK VN-5516-10 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Myderison Viên nén bao phim - Tolperisone Hydrochloride

Mypoxaln T

0
Mypoxaln T - SĐK VD-1052-06 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Mypoxaln T Viên nén bao phim - Tolperisone hydrochloride

Mydecelim 50mg

0
Mydecelim 50mg - SĐK V299-H12-05 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Mydecelim 50mg Viên nén bao phim - Tolperisone hydrochloride

Tolson

0
Tolson - SĐK VN-3521-07 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Tolson Viên nén-50mg - Tolperisone hydrochloride

Jaexotil

0
Jaexotil - SĐK VN-4786-07 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Jaexotil Viên bao đường - Tolperisone hydrochloride

Midopeson

0
Midopeson - SĐK VD-3413-07 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Midopeson Viên nén bao phim - Tolperisone hydrochloride

Myrison

0
Myrison - SĐK VD-3414-07 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Myrison Viên nén bao phim - Tolperisone hydrochloride

Gianco Tablet

0
Gianco Tablet - SĐK VN-6893-08 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Gianco Tablet Viên nén bao phim - Tolperisone Hydrochloride

Mydocalm 150mg

0
Mydocalm 150mg - SĐK VN-5556-08 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Mydocalm 150mg Viên nén bao phim - Tolperisone Hydrochloride