Danh sách

Intatecan 4

0
Intatecan 4 - SĐK VN2-181-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Intatecan 4 Bột đông khô pha tiêm - Topotecan (dưới dạng Topotecan hydrochloride) 4mg