Danh sách

Sáng mắt

0
Sáng mắt - SĐK V92-H12-10 - Thuốc khác. Sáng mắt Hoàn cứng - Thục địa, Sơn thù, Mẫu đơn bì, Hoài sơn, Phục linh, Trạch tả, Câu kỷ tử, Cúc hoa, Ðương quy, Bạch thược,

Viditon

0
Viditon - SĐK V528-H12-10 - Thuốc khác. Viditon - Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Thạch quyết minh, Mẫu đơn bì, Bạch linh, Trạch tả, Câu kỷ tử, Cúc hoa, Đương quy, Bạch thược, Bạch tật lê

Trạch tả (phiến)

0
Trạch tả (phiến) - SĐK VD-26208-17 - Thuốc khác. Trạch tả (phiến) Nguyên liệu làm thuốc - Trạch tả