Danh sách

Osmadol

0
Osmadol - SĐK VD-31216-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Osmadol Dung dịchtiêm - Tramadol HC1100mg/2ml