Danh sách

Tramadol Stada 100mg

0
Tramadol Stada 100mg - SĐK VD-23235-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tramadol Stada 100mg Dung dịch tiêm - Tramadol HCl 100mg/2ml

Trasolu

0
Trasolu - SĐK VD-33290-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Trasolu Dung dịch tiêm - Tramadol HCl 100mg/2ml