Danh sách

Tatanol Ultra

0
Tatanol Ultra - SĐK VD-19595-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tatanol Ultra Viên nén bao phim - Tramadol HCl 37,5 mg; Acetaminophen 325 mg

Vidalgesic cap.

0
Vidalgesic cap. - SĐK VD-20859-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vidalgesic cap. Viên nang cứng - Tramadol HCl 37,5mg; Paracetamol 325mg

Vidalgesic tab.

0
Vidalgesic tab. - SĐK VD-20860-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vidalgesic tab. Viên nén bao phim - Tramadol HCl 37,5mg; Paracetamol 325mg

Manophen

0
Manophen - SĐK VN-18833-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Manophen Viên nén bao phim - Tramadol HCl 37,5 mg; Acetaminophen 325 mg

Padolcure

0
Padolcure - SĐK VN-19968-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Padolcure Viên nang cứng - Tramadol HCl 37,5g; Paracetamol 325mg

Mibrain Tab.

0
Mibrain Tab. - SĐK VN-20057-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Mibrain Tab. Viên nén bao phim - Tramadol HCl 37,5mg; Acetaminophen 325mg

Newcilotal Tablet

0
Newcilotal Tablet - SĐK VN-19996-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Newcilotal Tablet Viên nén bao phim - Tramadol HCl 37,5mg; Acetaminophen 325mg

Dolzero

0
Dolzero - SĐK VN-21097-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dolzero Viên nén không bao - Tramadol HCl 37,5mg; Paracetamol 325mg
Thuốc Trapadol - SĐK VD-19510-13

Trapadol

0
Trapadol - SĐK VD-19510-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Trapadol Viên nén bao phim - Tramadol HCl 37,5 mg; Paracetamol 325 mg