Danh sách

Tramadol-hameln 50mg/ml

0
Tramadol-hameln 50mg/ml - SĐK VN-19416-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tramadol-hameln 50mg/ml Dung dịch tiêm - Tramadol HCl 50mg/ml

Tramastad 50mg

0
Tramastad 50mg - SĐK VD-23862-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tramastad 50mg Dung dịch tiêm - Tramadol HCl 50mg/ml