Danh sách

Tramadol Capsules BP 50mg

0
Tramadol Capsules BP 50mg - SĐK VN-10456-10 - Thuốc khác. Tramadol Capsules BP 50mg Viên nang - Tramadol HCl

Tramain-100

0
Tramain-100 - SĐK VN-10131-10 - Thuốc khác. Tramain-100 Viên nang - Tramadol HCl

Panalgic Tablet

0
Panalgic Tablet - SĐK VN-5043-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Panalgic Tablet Viên nén bao phim - Tramadol HCl, Paracetamol

Ulrexpen

0
Ulrexpen - SĐK VN-7289-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ulrexpen Viên nén bao phim - Paracetamol, Tramadol HCl

Tramapar Tablets

0
Tramapar Tablets - SĐK VN-12436-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tramapar Tablets Viên nén bao phim - Paracetamol, Tramadol HCl

Gragesic-T Capsules

0
Gragesic-T Capsules - SĐK VN-12326-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Gragesic-T Capsules Viên nang - Paracetamol, Tramadol HCl

Thuốc tiêm Hutrapain 100mg

0
Thuốc tiêm Hutrapain 100mg - SĐK VN-14777-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Thuốc tiêm Hutrapain 100mg Dung dịch tiêm - Tramadol HCl