Danh sách

Poltram 100

0
Poltram 100 - SĐK VN-17128-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Poltram 100 Dung dịch tiêm - Tramadol hydrochloride 100mg/2ml