Danh sách

Tramxl-P

0
Tramxl-P - SĐK VN-17022-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tramxl-P Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5 mg; Paracetamol 325mg

Trap

0
Trap - SĐK VN-16599-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Trap Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5 mg; Paracetamol 325 mg

Metalosa

0
Metalosa - SĐK VN-16927-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Metalosa Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5 mg; Acetaminophen 325mg

Katrapa

0
Katrapa - SĐK VN-16710-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Katrapa Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5 mg; Paracetamol 325 mg

Zandol

0
Zandol - SĐK VD-21032-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Zandol Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5mg; Paracetamol 325mg

Samtricet

0
Samtricet - SĐK VN-18450-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Samtricet Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5 mg; Acetaminophen 325mg

Kitrampal

0
Kitrampal - SĐK VN-17917-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Kitrampal Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5 mg; Paracetamol 325mg

Balarat tab.

0
Balarat tab. - SĐK VN-17929-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Balarat tab. Viên nén bao phim - Tramadol hydrochloride 37,5mg; Acetaminophen 325mg
Thuốc Gramadol Capsules - SĐK VN-16775-13

Gramadol Capsules

0
Gramadol Capsules - SĐK VN-16775-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Gramadol Capsules Viên nang cứng - Tramadol hydrochloride 37,5 mg; Paracetamol 325 mg
Thuốc Ultracet - SĐK VN-16803-13

Ultracet

0
Ultracet - SĐK VN-16803-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ultracet Viên nén - Tramadol hydrochloride 37,5mg; Paracetamol 325mg