Danh sách

Poltram 50

0
Poltram 50 - SĐK VN-17129-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Poltram 50 Dung dịch tiêm - Tramadol hydrochloride 50mg/1ml