Danh sách

Tramazac

0
Tramazac - SĐK VN-13681-11 - Thuốc khác. Tramazac Viên nang cứng - Tramadol Hydrochloride

Tramadol 100mg-Rotexmedica solution for injection

0
Tramadol 100mg-Rotexmedica solution for injection - SĐK VN-9838-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tramadol 100mg-Rotexmedica solution for injection Dung dịch tiêm - Tramadol Hydrochloride

Tramadol Stada

0
Tramadol Stada - SĐK VNA-3499-00 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tramadol Stada Thuốc tiêm - Tramadol hydrochloride

Tramapen Inj

0
Tramapen Inj - SĐK VN-2387-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tramapen Inj Dung dịch tiêm-100mg/2ml - Tramadol hydrochloride

Tramadol capsules

0
Tramadol capsules - SĐK VN-1129-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tramadol capsules Viên nang-50mg - Tramadol hydrochloride

Tramadol Stada-50mg

0
Tramadol Stada-50mg - SĐK VD-2979-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tramadol Stada-50mg Viên nang - Tramadol hydrochloride

Sefmal

0
Sefmal - SĐK VN-4662-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sefmal Viên nang - Tramadol hydrochloride

Ultracet

0
Ultracet - SĐK VN-6196-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ultracet Viên nén bao phim - Tramadol Hydrochloride, Paracetamol

Tramacap

0
Tramacap - SĐK VN-6844-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tramacap Viên nang - Tramadol Hydrochloride

Dolzero

0
Dolzero - SĐK VN-10461-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dolzero Viên nén không bao - Tramadol Hydrochloride, Paracetamol