Danh sách

Tramadol

0
Tramadol - SĐK VN-7862-03 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tramadol Dung dịch tiêm - Tramadol

Predxal Cap

0
Predxal Cap - SĐK VN-8940-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Predxal Cap Viên nang - Tramadol