Danh sách

Thuốc Bạch long - SĐK V1203-H12-10

Bạch long

0
Bạch long - SĐK V1203-H12-10 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bạch long Hoàn cứng - Trần bì, Cát cánh, Cam thảo, Liên tu, Tang bạch bì, Xuyên bối mẫu, Tắc kè, Bạch chỉ, Kinh giới