Danh sách

BFS-Tranexamic

0
BFS-Tranexamic - SĐK VD-21550-14 - Thuốc tác dụng đối với máu. BFS-Tranexamic Dung dịch tiêm - Tranexamic acid 250mg/5ml

A.T Tranexamic inj

0
A.T Tranexamic inj - SĐK VD-25638-16 - Thuốc tác dụng đối với máu. A.T Tranexamic inj Dung dịch tiêm - Tranexamic acid 250mg/5ml

Tranex Injection

0
Tranex Injection - SĐK VN-20069-16 - Thuốc tác dụng đối với máu. Tranex Injection Dung dịch tiêm - Tranexamic acid 250mg/5ml