Danh sách

BFS-Tranexamic 500mg/10ml

0
BFS-Tranexamic 500mg/10ml - SĐK VD-24750-16 - Thuốc tác dụng đối với máu. BFS-Tranexamic 500mg/10ml Dung dịch tiêm - Tranexamic acid 500mg/10ml