Danh sách

Pauzin 500

0
Pauzin 500 - SĐK VN-16751-13 - Thuốc tác dụng đối với máu. Pauzin 500 Viên nén bao phim - Tranexamic acid 500mg

Transtat tablets 500 mg

0
Transtat tablets 500 mg - SĐK VN-18808-15 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transtat tablets 500 mg Viên nén bao phim - Tranexamic acid 500mg
Thuốc Transamin Tablets - SĐK VN-17416-13

Transamin Tablets

0
Transamin Tablets - SĐK VN-17416-13 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Tablets Viên nén - Tranexamic acid 500mg