Danh sách

Transamin

0
Transamin - SĐK VN-10108-05 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Dung dịch tiêm - Tranexamic acid

Transamin Injection

0
Transamin Injection - SĐK VN-9305-05 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Injection Dung dịch tiêm - Tranexamic acid

Trepin

0
Trepin - SĐK VN-6434-02 - Thuốc tác dụng đối với máu. Trepin Viên nang - Tranexamic acid

Toxaxine Inj 250mg

0
Toxaxine Inj 250mg - SĐK VN-5388-10 - Thuốc tác dụng đối với máu. Toxaxine Inj 250mg Dung dịch tiêm - Tranexamic acid

Toxaxine Inj

0
Toxaxine Inj - SĐK VN-9668-10 - Thuốc tác dụng đối với máu. Toxaxine Inj Dung dịch tiêm - Tranexamic acid
Thuốc Transamin Tablets 500mg - SĐK VN-9306-05

Transamin Tablets 500mg

0
Transamin Tablets 500mg - SĐK VN-9306-05 - Thuốc tác dụng đối với máu. Transamin Tablets 500mg Viên nén - Tranexamic acid

Tranex

0
Tranex - SĐK VN-7259-02 - Thuốc tác dụng đối với máu. Tranex Dung dịch tiêm - Tranexamic acid

Tranexamic acid

0
Tranexamic acid - SĐK VN-5827-01 - Thuốc tác dụng đối với máu. Tranexamic acid Dung dịch tiêm - Tranexamic acid

Tranexamic acid capsule 250mg

0
Tranexamic acid capsule 250mg - SĐK VN-9777-05 - Thuốc tác dụng đối với máu. Tranexamic acid capsule 250mg Viên nang - Tranexamic acid

Tranexamic Acid injection

0
Tranexamic Acid injection - SĐK VN-2495-06 - Thuốc tác dụng đối với máu. Tranexamic Acid injection Thuốc tiêm-250mg/5ml - Tranexamic acid