Danh sách

Herceptin

0
Herceptin - SĐK VN-9656-10 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Herceptin Bột pha dung dịch tiêm truyền - Trastuzumab

Herceptin

0
Herceptin - SĐK VN-7362-03 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Herceptin Bột pha dung dịch tiêm - Trastuzumab

Herceptin

0
Herceptin - SĐK VN-4920-07 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Herceptin Bột cô đặc để pha dung dịch truyền - Trastuzumab

Herceptin

0
Herceptin - SĐK VN-5532-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Herceptin Bột cô đặc để pha dung dịch tiêm truyền - Trastuzumab

Herceptin

0
Herceptin - SĐK VN-5541-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Herceptin Bột cô đặc để pha dung dịch tiêm truyền - Trastuzumab

Herceptin

0
Herceptin - SĐK VN1-135-09 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Herceptin Bột đông khô pha dung dịch truyền - Trastuzumab

Herceptin

0
Herceptin - SĐK VN1-135-09 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Herceptin Bột đông khô pha dung dịch truyền - Trastuzumab

Herceptin

0
Herceptin - SĐK VN1-136-09 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Herceptin Bột đông khô để pha dung dịch truyền - Trastuzumab

Herceptin

0
Herceptin - SĐK VN1-136-09 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Herceptin Bột đông khô để pha dung dịch truyền - Trastuzumab
Thuốc Herceptin - SĐK VN-10292-10

Herceptin

0
Herceptin - SĐK VN-10292-10 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Herceptin Bột pha dung dịch truyền - Trastuzumab