Danh sách

YSPtretinon

0
YSPtretinon - SĐK VN-2540-06 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. YSPtretinon Kem bôi ngoài da-0,05% - Tretinoin

Vesanoid

0
Vesanoid - SĐK VN-7877-03 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Vesanoid Viên nang - Tretinoin

Tretinon

0
Tretinon - SĐK VN-6091-01 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Tretinon Kem - Tretinoin

Rival

0
Rival - SĐK VN-5634-01 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Rival Gel - Tretinoin

Renova

0
Renova - SĐK VN-9338-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Renova Kem làm mềm da - Tretinoin

Retacnyl

0
Retacnyl - SĐK VN-5879-01 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Retacnyl Kem - Tretinoin

Locacid Lotion

0
Locacid Lotion - SĐK VN-5591-10 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Locacid Lotion Dung dịch - Tretinoin

Locacid

0
Locacid - SĐK VN-7719-03 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Locacid Kem bôi da - Tretinoin

Locacid

0
Locacid - SĐK VN-7963-03 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Locacid Dung dịch thoa da - Tretinoin

Effederm

0
Effederm - SĐK VN-6844-02 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Effederm Kem bôi ngoài da - Tretinoin