Danh sách

Pharmacort

0
Pharmacort - SĐK VN-19307-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Pharmacort Hỗn dịch tiêm - Triamcinolon acetonid 80mg/2ml

Triamcinolon

0
Triamcinolon - SĐK VD-23149-15 - Thuốc khác. Triamcinolon Hỗn dịch tiêm - Triamcinolon acetonid 80mg/2ml

Kontam-Cort

0
Kontam-Cort - SĐK VN-19129-15 - Thuốc khác. Kontam-Cort Hỗn dịch tiêm - Triamcinolon acetonid 80mg/2ml