Danh sách

Procto-Glyvenol

0
Procto-Glyvenol - SĐK VN-16345-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Procto-Glyvenol Viên đạn - Tribenoside 400mg; Lidocaine 40mg