Danh sách

Trihexyphenidyl

0
Trihexyphenidyl - SĐK VD-10165-10 - Thuốc chống Parkinson. Trihexyphenidyl - Trihexyphenidyl hydroclorid 2mg
Thuốc Danapha-Trihex 2 - SĐK VD-14177-11

Danapha-Trihex 2

0
Danapha-Trihex 2 - SĐK VD-14177-11 - Thuốc chống Parkinson. Danapha-Trihex 2 Hộp 5 vỉ x 20 viên nén - Trihexyphenidyl hydroclorid 2mg
Thuốc Trihexyphenidyl - SĐK VD-25153-16

Trihexyphenidyl

0
Trihexyphenidyl - SĐK VD-25153-16 - Thuốc chống Parkinson. Trihexyphenidyl Viên nén - Trihexyphenidyl hydroclorid 2mg

Trihexyphenidyl

0
Trihexyphenidyl - SĐK VD-30410-18 - Thuốc chống Parkinson. Trihexyphenidyl Viên nén - Trihexyphenidyl hydroclorid 2mg

Apo-Trihex 2mg

0
Apo-Trihex 2mg - SĐK VN-20709-17 - Thuốc chống Parkinson. Apo-Trihex 2mg Viên nén - Trihexyphenidyl hydroclorid 2mg