Danh sách

Trimebutin

0
Trimebutin - SĐK VD-23720-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Trimebutin Viên nén - Trimebutin maleat 100 mg

Iboten

0
Iboten - SĐK VD-22698-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Iboten Viên nén - Trimebutin maleat 100 mg

Butridat

0
Butridat - SĐK VD-22839-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Butridat Viên nén bao phim - Trimebutin maleat 100 mg

Debutinat

0
Debutinat - SĐK VD-24088-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Debutinat Viên nén - Trimebutin maleat 100 mg

Meburef

0
Meburef - SĐK VD-29570-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Meburef Viên nén bao phim - Trimebutin maleat 100 mg

Indavix

0
Indavix - SĐK VD-28679-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Indavix Viên nén bao phim - Trimebutin maleat 100 mg