Danh sách

Kilupemid

0
Kilupemid - SĐK VD-22374-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Kilupemid Viên nang mềm - Trimebutin maleat 100mg; Dehydrocholic acid 25mg; Pancreatin 150mg; Bromelain 50mg; Simethicon 300mg