Danh sách

Supbotic

0
Supbotic - SĐK VD-31279-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Supbotic Viên nén bao phim - Trimebutin maleat 200mg

Spamoin 200

0
Spamoin 200 - SĐK VD-13849-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Spamoin 200 Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim - Trimebutin maleat 200mg

Seodeli Tablet

0
Seodeli Tablet - SĐK VN-19464-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Seodeli Tablet Viên nén - Trimebutin maleat 200mg

Maropol Tab.

0
Maropol Tab. - SĐK VN-20760-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Maropol Tab. Viên nén - Trimebutin maleat 200mg
Thuốc Hasanbin 200 - SĐK VD-25989-16

Hasanbin 200

0
Hasanbin 200 - SĐK VD-25989-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Hasanbin 200 Viên nén bao phim - Trimebutin maleat 200mg
Thuốc Tributel - SĐK VD-22324-15

Tributel

0
Tributel - SĐK VD-22324-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Tributel Viên nén bao phim - Trimebutin maleat 200mg

Tocalus tablet

0
Tocalus tablet - SĐK VN-22329-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Tocalus tablet Viên nén - Trimebutin maleat 200mg