Danh sách

Maldiv

0
Maldiv - SĐK VN-6772-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Maldiv Viên nén - Trimebutin maleat

Decolic 100mg

0
Decolic 100mg - SĐK VD-5404-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Decolic 100mg Viên nén - Trimebutin maleat

Beerecutin

0
Beerecutin - SĐK VN-6970-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Beerecutin Viên nén - Trimebutin maleat
Thuốc Newbutin SR - SĐK VN-10328-10

Newbutin SR

0
Newbutin SR - SĐK VN-10328-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Newbutin SR Viên nén bao phim phóng thích kéo dài - Trimebutin maleat