Danh sách

Deberinat

0
Deberinat - SĐK VD-31265-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Deberinat Viên nén bao phim - Trimebutine maleate 100 mg

BTO trimebutine Tab. 100mg

0
BTO trimebutine Tab. 100mg - SĐK VN-19643-16 - Thuốc đường tiêu hóa. BTO trimebutine Tab. 100mg Viên nén - Trimebutine maleate 100 mg

Tambutin Tablet

0
Tambutin Tablet - SĐK VN-20523-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Tambutin Tablet Viên nén - Trimebutine maleate 100 mg

Meritintab

0
Meritintab - SĐK VN-21847-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Meritintab Viên nén - Trimebutine maleate 100 mg