Danh sách

Trimotin Tablet

0
Trimotin Tablet - SĐK VN-5584-10 - Thuốc khác. Trimotin Tablet Viên nén - Trimebutine maleate

Trimesotex 100mg

0
Trimesotex 100mg - SĐK VN-1031-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Trimesotex 100mg Viên nén-100mg - Trimebutine maleate

Trimetinel tab

0
Trimetinel tab - SĐK VN-1298-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Trimetinel tab Viên nén-100mg - Trimebutine maleate

Rimebutin

0
Rimebutin - SĐK VN-9543-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Rimebutin Viên nén - Trimebutine maleate

Rekelat

0
Rekelat - SĐK VN-1521-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Rekelat Viên nén-100mg - Trimebutine maleate

Primemametine

0
Primemametine - SĐK VN-1864-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Primemametine Viên nén-100mg - Trimebutine maleate

Spamoin 100

0
Spamoin 100 - SĐK VD-3564-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Spamoin 100 Viên bao phim - Trimebutine maleate

Spamoin 200

0
Spamoin 200 - SĐK VD-3565-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Spamoin 200 Viên bao phim - Trimebutine maleate

Philmabutan

0
Philmabutan - SĐK VN-5048-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Philmabutan Viên nén - Trimebutine maleate

Malbutin Tab 100mg

0
Malbutin Tab 100mg - SĐK VN-3334-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Malbutin Tab 100mg Viên nén-100mg - Trimebutine maleate