Danh sách

Vebutin

0
Vebutin - SĐK VN-0410-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Vebutin Viên nén-100mg - Trimebutine

Tributin

0
Tributin - SĐK VN-6996-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Tributin Viên nén - Trimebutine

trimbunal 100mg

0
trimbunal 100mg - SĐK V1283-h12-06 - Thuốc đường tiêu hóa. trimbunal 100mg Viên nén - Trimebutine

Trimedat

0
Trimedat - SĐK VN-6292-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Trimedat Viên nang - Trimebutine

Tritima

0
Tritima - SĐK VN-6872-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Tritima Viên nén - Trimebutine

Tritin

0
Tritin - SĐK VN-7412-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Tritin Viên nén - Trimebutine

Tambutin

0
Tambutin - SĐK VN-7376-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Tambutin Viên nén - Trimebutine

Tarabutine

0
Tarabutine - SĐK VN-6515-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Tarabutine Viên nén - Trimebutine

Siniltrimal

0
Siniltrimal - SĐK VN-10215-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Siniltrimal Viên nén - Trimebutine

Rimebutin

0
Rimebutin - SĐK VN-8966-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Rimebutin Viên nén - Trimebutine