Danh sách

Alimazin 5mg

0
Alimazin 5mg - SĐK VD-23569-15 - Thuốc khác. Alimazin 5mg Viên nang cứng (hồng-hồng) - Trimeprazin (dưới dạng trimeprazin tartrat) 5 mg

AIimazin 5 mg

0
AIimazin 5 mg - SĐK VD-25185-16 - Thuốc khác. AIimazin 5 mg Viên nang cứng (vàng - hồng) - Trimeprazin (dưới dạng trimeprazin tartrat) 5 mg