Danh sách

Alimazin 5mg

0
Alimazin 5mg - SĐK VD-2436-07 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Alimazin 5mg Viên nén bao phim - Trimeprazine tartrat

Nicol fort

0
Nicol fort - SĐK VD-1907-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Nicol fort Viên nang - Paracetamol, trimeprazine tartrat, codein