Danh sách

Tusalene

0
Tusalene - SĐK VNA-3778-00 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tusalene Viên nang - Trimeprazine

Tusalene

0
Tusalene - SĐK VNA-4566-01 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tusalene Viên bao phim - Trimeprazine
Thuốc Alimazin 5mg - SĐK VNB-1773-04

Alimazin 5mg

0
Alimazin 5mg - SĐK VNB-1773-04 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Alimazin 5mg Viên nang - Trimeprazine
Thuốc Nicol Fort - SĐK VNB-1009-01

Nicol Fort

0
Nicol Fort - SĐK VNB-1009-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Nicol Fort Viên nang - Acetaminophen, Codeine, Trimeprazine