Danh sách

Vaspycar

0
Vaspycar - SĐK VD-11883-10 - Thuốc khác. Vaspycar - Trimetazidin dihdroclorid 20mg

Trimetazidin

0
Trimetazidin - SĐK VD-14570-11 - Thuốc khác. Trimetazidin Hộp 2 vỉ x 30 viên nén bao phim - Trimetazidin dihdroclorid 20mg

Trimetazidin 20

0
Trimetazidin 20 - SĐK VD-13997-11 - Thuốc khác. Trimetazidin 20 Hộp 2 vỉ x 30 viên nén bao phim - Trimetazidin dihdroclorid 20mg

Trimetazidin Hydrochlorid 20mg

0
Trimetazidin Hydrochlorid 20mg - SĐK VD-14316-11 - Thuốc khác. Trimetazidin Hydrochlorid 20mg Hộp 03 vỉ x 10 viên nén bao phim - Trimetazidin dihdroclorid 20mg