Danh sách

H-Vacolaren

0
H-Vacolaren - SĐK VD-20909-14 - Thuốc khác. H-Vacolaren Viên nén bao phim - Trimetazidin dihydroclorid 20mg

Vacolaren

0
Vacolaren - SĐK VD-23116-15 - Thuốc khác. Vacolaren Viên nén bao phim - Trimetazidin dihydroclorid 20mg

Neotazin

0
Neotazin - SĐK VD-33391-19 - Thuốc khác. Neotazin Viên nén bao phim - Trimetazidin dihydroclorid 20mg

Vataseren

0
Vataseren - SĐK VD-30627-18 - Thuốc tim mạch. Vataseren Viên nén bao phim - Trimetazidin dihydroclorid 20mg

Trimetazidin

0
Trimetazidin - SĐK VD-19143-13 - Thuốc tim mạch. Trimetazidin Viên nén bao phim - Trimetazidin dihydroclorid 20mg

Trimetazidin

0
Trimetazidin - SĐK VD-19143-13 - Thuốc tim mạch. Trimetazidin Viên nén bao phim - Trimetazidin dihydroclorid 20mg

Metazydyna

0
Metazydyna - SĐK VN-21630-18 - Thuốc tim mạch. Metazydyna Viên nén bao phim - Trimetazidin dihydroclorid 20mg

Eftifarene 20 mg

0
Eftifarene 20 mg - SĐK VD-21227-14 - Thuốc tim mạch. Eftifarene 20 mg Viên nén bao phim - Trimetazidin dihydroclorid 20mg

Feelnor

0
Feelnor - SĐK VN-18869-15 - Thuốc tim mạch. Feelnor Viên nén bao phim - Trimetazidin dihydroclorid 20mg

Trimetazidin Stada 20

0
Trimetazidin Stada 20 - SĐK VD-27534-17 - Thuốc tim mạch. Trimetazidin Stada 20 Viên nén bao phim - Trimetazidin dihydroclorid 20mg