Danh sách

Cardimax-20

0
Cardimax-20 - SĐK VN-11389-10 - Thuốc khác. Cardimax-20 Viên nén bao phim - Trimetazidin Hydroclorid

Trisova Tab

0
Trisova Tab - SĐK VN-6675-08 - Thuốc tim mạch. Trisova Tab Viên nén bao phim - Trimetazidin Hydroclorid

Vamtrel

0
Vamtrel - SĐK VN-6055-08 - Thuốc tim mạch. Vamtrel Viên nén bao phim - Trimetazidin Hydroclorid
Thuốc Vashasan 20 - SĐK VD-5280-08

Vashasan 20

0
Vashasan 20 - SĐK VD-5280-08 - Thuốc tim mạch. Vashasan 20 Viên nén bao phim - Trimetazidin hydroclorid