Danh sách

Chorsamine 20

0
Chorsamine 20 - SĐK VN-17738-14 - Thuốc khác. Chorsamine 20 Viên nén bao phim - Trimetazidine hydrochloride 20mg

Metapron Tab.

0
Metapron Tab. - SĐK VN-17446-13 - Thuốc tim mạch. Metapron Tab. Viên nén bao phim - Trimetazidine hydrochloride 20mg

Anpectrivas tab.

0
Anpectrivas tab. - SĐK VN-16875-13 - Thuốc tim mạch. Anpectrivas tab. Viên nén bao phim - Trimetazidine hydrochloride 20mg

Antricar

0
Antricar - SĐK VN-17595-13 - Thuốc tim mạch. Antricar Viên nén bao phim - Trimetazidine hydrochloride 20mg