Danh sách

Ramogard 20

0
Ramogard 20 - SĐK VN-8423-09 - Thuốc khác. Ramogard 20 Viên nén bao phim - Trimetazidine
Thuốc Vastarel MR 35mg - SĐK VN-7682-03

Vastarel MR 35mg

0
Vastarel MR 35mg - SĐK VN-7682-03 - Thuốc tim mạch. Vastarel MR 35mg Viên bao phim dạng phóng thích mới - Trimetazidine

Tritasdinetab

0
Tritasdinetab - SĐK VN-10017-05 - Thuốc tim mạch. Tritasdinetab Viên nén bao phim - Trimetazidine

Trizidine

0
Trizidine - SĐK VN-7143-02 - Thuốc tim mạch. Trizidine Viên nén bao phim - Trimetazidine
Thuốc Vastarel 20mg - SĐK VN-6290-02

Vastarel 20mg

0
Vastarel 20mg - SĐK VN-6290-02 - Thuốc tim mạch. Vastarel 20mg Viên nén bao phim - Trimetazidine

Triamed

0
Triamed - SĐK VN-10248-05 - Thuốc tim mạch. Triamed Viên nén bao phim - Trimetazidine

Trimetazidin 20mg

0
Trimetazidin 20mg - SĐK VN-9249-04 - Thuốc tim mạch. Trimetazidin 20mg Viên nén bao phim - Trimetazidine

Trimetazidine merk 20mg

0
Trimetazidine merk 20mg - SĐK VN-6937-02 - Thuốc tim mạch. Trimetazidine merk 20mg Viên bao - Trimetazidine

Mejadine

0
Mejadine - SĐK VN-7262-02 - Thuốc tim mạch. Mejadine Viên nén bao tan trong ruột - Trimetazidine

Metagard

0
Metagard - SĐK VN-5497-01 - Thuốc tim mạch. Metagard Viên nén bao phim - Trimetazidine