Danh sách

Cotrimnicpharma

0
Cotrimnicpharma - SĐK VD-19222-13 - Thuốc khác. Cotrimnicpharma Viên nén - Trimethoprim 160 mg; Sulfamethoxazol 800 mg

Cotrimnicpharma

0
Cotrimnicpharma - SĐK VD-19222-13 - Thuốc khác. Cotrimnicpharma Viên nén - Trimethoprim 160 mg; Sulfamethoxazol 800 mg

Pymeprim forte 960

0
Pymeprim forte 960 - SĐK VD-23221-15 - Thuốc khác. Pymeprim forte 960 Viên nén - Trimethoprim 160 mg; Sulfamethoxazol 800 mg