Danh sách

Lemytrol-Fort

0
Lemytrol-Fort - SĐK VD-10831-10 - Thuốc khác. Lemytrol-Fort - Triprolidin HCl 2,5mg, Pseudoephedrin HCL 60mg

Acdinral

0
Acdinral - SĐK VD-11693-10 - Thuốc khác. Acdinral - Triprolidin HCl 2,5mg, Pseudoephedrin HCL 60mg