Danh sách

Diphereline 0,1 mg

0
Diphereline 0,1 mg - SĐK VN-20300-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Diphereline 0,1 mg Bột đông khô pha tiêm  - Triptorelin (dưới dạng Triptorelin acetat) 0,1 mg