Danh sách

Diiphereline P.R 3,75 mg

0
Diiphereline P.R 3,75 mg - SĐK VN-19986-16 - Thuốc khác. Diiphereline P.R 3,75 mg Thuốc bột pha hỗn dịch tiêm - Triptorelin (dưới dạng Triptorelin acetat) 3,75 mg