Danh sách

Diphereline P.R. 11.25mg

0
Diphereline P.R. 11.25mg - SĐK VN-11917-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diphereline P.R. 11.25mg Bột và dung môi pha hỗn dịch tiêm, dạng phóng thích kéo dài - Triptorelin pamoate