Danh sách

Protase

0
Protase - SĐK VN-6368-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Protase Viên nén bao đường - Bromelain, Trypsin
Thuốc Kotase - SĐK VN-6608-02

Kotase

0
Kotase - SĐK VN-6608-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Kotase Viên nén - Bromelain, Trypsin

Kimoral S

0
Kimoral S - SĐK VN-8162-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Kimoral S Viên nén bao - Bromelain, Trypsin

Inflan

0
Inflan - SĐK VN-7472-03 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Inflan Viên nén - Bromelain, Trypsin

Inbionetinbro

0
Inbionetinbro - SĐK VN-0066-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Inbionetinbro Viên bao phim tan trong ruột - Bromelain, Trypsin

Did Kotase

0
Did Kotase - SĐK VN-0264-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Did Kotase Viên nén bao đường - Bromelain, Trypsin

Ctribromelase tablet

0
Ctribromelase tablet - SĐK VN-2250-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ctribromelase tablet Viên nén bao đường tan trong ruột - Bromelain, Trypsin

Chymotase

0
Chymotase - SĐK VN-8740-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Chymotase Viên nén - Bromelain, Trypsin

Brolasin

0
Brolasin - SĐK VN-0215-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Brolasin Viên nén bao phim tan trong ruột - Bromelain, Trypsin

Bronazzym

0
Bronazzym - SĐK VN-7911-03 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bronazzym Viên nén - Bromelain, Trypsin